0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Koszyk
0,00 Zł

Menu
Nowy
Dobol fumigatorskiDobol fumigatorski
Dobol fumigatorskiDobol fumigatorski
*****

Dobol fumigatorski

Fumigant owadobójczy przeznaczony do zabijania owadów latających i pełzających w pomieszczeniach zamkniętych.

56,62 Zł
 ks

Skladom podľa variantu

Charakterystyka produktu

Dobol Fumigator przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Po aktywacji wodą uwalnia suchy owadobójczy dym, który przenika do wszystkich części leczonego obszaru, zabijając wszystkie latające i pełzające owady. Skuteczny na płazińce, karaluchy, pchły, mole, chrząszcze, pająki, mrówki, muchy, komary itp.
aktywowany przez wodę, brak ryzyka pożaru.

skuteczność na szkodniki

 • Owady pełzające (karaluchy, pchły, mole, chrząszcze, pająki, mrówki): jeden fumigator 20 g na 45 m2 lub 110 m3.
 • Owady latające (muchy, komary) i roztocza: jeden fumigator 20 g na 100 m2 lub 250 m3

Instrukcja użytkowania

Z priestorov určených na ošetrenie odstráňte všetky zvieratá a málo odolné rastliny. Akvária dobre prikryte a vypnite vzduchovanie, alebo akvária odstráňte. Zatvorte všetky dvere a okná a utesnite iné vetracie otvory. Otvorte všetky dvierka skríň, zásuvky pod. Plastový kelímok prípravku Dobol Fumigátor umiestnite doprostred priestoru, nalejte do neho vodu až do vyznačenej úrovne, odtrhnite hliníkový obal plechovky a plechovku umiestnite červenú stranou smerom nahor. Dym sa začne uvoľňovať asi za 30 sekúnd. Pri ošetrovaní väčších priestorov použite zodpovedajúce množstvo nádob Dobol Fumigátor súčasne a ako prvý aktivujte tie najvzdialenejšie od východu. Počas fumigácie nesmú byť v ošetrovaných priestoroch žiadne osoby. Dym z prípravku nechajte pôsobiť najmenej 2 hodiny, pre lepší účinok cez noc. Pri vstupe do ošetrených priestorov otvorte všetky dvere a okná a dôkladne vyvetrajte prievanom počas aspoň 30 minút.

Uwaga

Fumigant aktywowany wodą do całkowitego zwalczania owadów w pomieszczeniach.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Słowo sygnalizacyjne

 • Niebezpieczeństwo

Komunikaty ostrzegawcze (zwroty H)

 • (H315) Działa drażniąco na skórę.
 • (H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • (H334) Może powodować objawy alergii, astmę lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 • (H335) Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • (H410) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa (zwroty P)

 • (P101) Jeśli potrzebna jest pomoc medyczna, należy trzymać pojemnik lub etykietę produktu pod ręką.
 • (P102) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • (P103) Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • (P261) Unikać wdychania oparów.
 • (P280) Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne.
 • (P273) Unikać uwolnienia do środowiska.
 • (P303+P361+P353) W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą.
 • (P305+P351+P338) PO KONTAKCIE Z OCZAMI: Delikatnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są założone i jeżeli można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie.
 • (P309+P311) Przy narażeniu lub w przypadku złego samopoczucia: wezwać OŚRODEK INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ lub lekarza.
 • (P304+P341) W ODDYCHANIU: W przypadku trudności w oddychaniu przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu spoczynek w pozycji ułatwiającej oddychanie.
 • (P301+P330+P331) W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • (P391) Zebrać rozlany materiał.
 • (P405) Przechowywać pod zamknięciem.
 • (P403+P233) Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • (P501) Zawartość i opakowanie usuwać zgodnie z przepisami.

Produkt biobójczy stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Dane liczbowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Produkty powiązane
Skladom podľa variantu
*****
Odstraszacz much Bros na okno
10,16 Zł
 ks 
Estetyczna forma wabienia owadów latających za pomocą kolorowego nadruku.
Skladom podľa variantu
*****
Biolite uni - do zabijania owadów latających i pełzających
9,53 Zł
 ks 
Uniwersalny spray do zabijania owadów latających i pełzających
Skladom podľa variantu
*****
Klej do much Biostop
12,20 Zł
 ks 
Pułapka lepowa do łapania owadów latających, nie zawiera środka owadobójczego.
Skladom podľa variantu
*****
Bros catcher for vinegar beetles
21,01 Zł
 ks 
Pułapka specjalnie zaprojektowana, aby zmniejszyć liczbę muszek owocowych.
Skladom podľa variantu
*****
Biolite plus przeciwko osom
33,39 Zł
 ks 
Oprysk przestrzenny i powierzchniowy w celu ochrony przed osami.
Skladom podľa variantu
*****
Wymienny wkład Bros do łapacza siatki
17,10 Zł
 ks 
Wkład wymienny do zewnętrznych pułapek na osy, szerszenie i muchy.
Skladom podľa variantu
Raid multi insect do niszczenia owadów latających i pełzających
29,22 Zł
 ks 
Uniwersalny spray do zabijania owadów latających i pełzających z aktywnym składnikiem pochodzenia roślinnego. Nie pozostawia pozostałości ani zapachu.
Skladom podľa variantu
*****
Deltasect
11,80 Zł
 ks 
Wysoce skuteczny preparat przeciwko owadom pełzającym. Deltasect w pełni zastępuje popularną K-Othrine.
Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.