0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu
Nowy
Stomp aquaStomp aqua
Stomp aqua
*****

Stomp aqua

Selektywny, systemicznie działający herbicyd dolistny w formie zawiesiny kapsuł w cieczy użytkowej, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i traw.

od 21,95 Zł
 ks

Skladom podľa variantu

Charakterystyka produktu

Środek chwastobójczy doglebowy do zwalczania chwastów dwuliściennych i trawiastych. Środek chwastobójczy selektywny w formie zawiesiny kapsułkowej w cieczy użytkowej, do stosowania po rozcieńczeniu wodą, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych, psiarni, miotły zbożowej i życicy rocznej w zbożach ozimych, kukurydzy, rzepaku ozimym, grochu, słoneczniku, warzywach cebulowych, marchwi, soi, łubinie i bobiku, a w niektórych krajach europejskich także w ziemniakach.

Korzyści

 • szeroki zakres zastosowań w różnych rodzajach upraw polowych i warzywach
 • nie wypłukuje się podczas nawadniania
 • długotrwały
 • działa łagodnie na szeroką gamę chwastów

składnik aktywny

pendimetalina 455 g/l

Sposób działania

Stomp Aqua pobierany jest przez korzenie, pędy i liście chwastów.Substancja czynna pendimetalina hamuje podziały komórkowe i procesy wzrostu, przez co uniemożliwia początkowy wzrost wschodzących chwastów, a porażone rośliny zamierają wkrótce po wykiełkowaniu lub wschodzeniu.Efekt ten utrzymuje się przez kilka tygodni, przez co porażeniu ulegają również później kiełkujące chwasty.Środek zabija szeroką gamę chwastów jednorocznych, nie działa natomiast na chwasty wieloletnie.Stomp Aqua może być również stosowany do wczesnego powschodowego zwalczania, gdy chwasty jednoliścienne znajdują się maksymalnie w fazie 1 liścia, a dwuliścienne w fazie 3 liścia.Nie działa na chwasty w zaawansowanej fazie wzrostu.

Fasola
produkt stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej w ciągu 5 dni po siewie. Minimalna głębokość siewu wynosi 5 cm. Należy zadbać o to, aby nasiona były przykryte drobnoziarnistą glebą. Produkt może powodować uszkodzenia roślin uprawnych.

Cebula, czosnek i pory
v cibuli siatej a póre aplikujte prípravok po zasiatí, až do doby tesne pred vzídením, podľa rastovej fázy burín. Predpokladom dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. V cibuli zo sadzačky a cesnaku aplikujte preemergentne, t.j. hneď po výsadbe, až do doby tesne pred vzídením alebo aj postemergentne, t.j. po vzídení cibule a cesnaku, najskôr však od rastovej fázy 3 listov (BBCH 13), podľa rastovej fázy burín. Dvojklíčnolistové buriny by nemali mať pri aplikácii viac ako 3 listy. Neošetrujte pri zvyšujúcej sa pôdnej vlhkosti, resp. ak je pôda úplne premočená. Minimálna hĺbka výsevu je 3 cm. Dbajte na pokrytie osiva jemne drobnohrudkovitou zeminou. Menšia vrstva pôdy nad vysiatym osivom zvyšuje riziko jeho poškodenia. Prípravok neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy a plochy, ktoré majú sklon k zabahneniu. Z dôvodu, že sa v niektorých prípadoch v praxi vyskytli problémy so znášanlivosťou, prípra

Groch
środek stosować przedwschodowo, tj. najpóźniej 5 dni po siewie, lub powschodowo, na wysokości grochu ok. 5-8 cm, w zależności od fazy rozwojowej chwastów.Przeciwko chwastom dwuliściennym środek stosować do fazy rozwojowej 3 liści (BBCH 13) chwastów.Wilgotna gleba w momencie stosowania zwiększa skuteczność działania przeciwko chwastom, które jeszcze nie wykiełkowały.Optymalny termin stosowania to czas kiełkowania chwastów.Minimalna głębokość siewu grochu wynosi 3 cm.Należy zwrócić uwagę, aby nasiona były przykryte glebą o drobnej strukturze.

Marchewki
w przypadku stosowania przedwschodowego produkt stosować bezpośrednio lub w ciągu 5 dni po siewie, ale przed kiełkowaniem roślin. Wymagana jest minimalna głębokość siewu 2 cm. Należy zadbać o to, aby nasiona były przykryte drobnoziarnistą glebą.

Kukurydza
prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo po jej vzídení, maximálne však do rastovej fázy štyroch listov kukurice (BBCH 00 – 14). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Najlepší účinok je docielený v štádiu klíčenia burín. Pôdy bohaté na humus (s obsahom humusu medzi 3 až 5%), zamokrené pôdy, pôdy so sklonom k rýchlemu vysychaniu povrchu, ako aj po aplikácii hnojovice ošetrujte skoro postemergentne, aby nedošlo k zníženiu účinnosti. Potrebné je dodržať minimálnu hĺbku výsevu 4 cm. Menšia vrstva pôdy nad vysiatym osivom zvyšuje riziko jeho poškodenia. Riadky nad osivom pri sejbe diskovými sejačkami musia byť uzavreté aby sa prípravok pri preemergentnej aplikácii nedostal ku klíčkom. Prípravok neaplikujte v množiteľských porastoch a v kukurici cukrovej. Prípravok neaplikujte postemergentne, keď bola kukurica už poškodená mrazom, resp. je v chladovom st

Słonecznik
środek stosować przedwschodowo, tj. bezpośrednio po siewie (w ciągu 5 dni), ale najpóźniej przed kiełkowaniem roślin uprawnych, w zależności od fazy rozwojowej chwastów. W przypadku chwastów dwuliściennych środek stosować do fazy rozwojowej 3 liści (BBCH 13) chwastów. Należy zadbać o przykrycie nasion drobnoziarnistą glebą. Minimalna głębokość siewu wynosi 3 cm.

Soja i łubin
środek stosować przedwschodowo, tj. bezpośrednio po siewie (w ciągu 5 dni), ale najpóźniej przed wschodami roślin uprawnych (BBCH 00-09), w zależności od fazy rozwojowej chwastów. W przypadku chwastów dwuliściennych środek stosować przed fazą rozwojową 3 liści (BBCH 13) chwastów. Zapewnić przykrycie nasion drobnoziarnistą glebą. Soja: Minimalna głębokość siewu wynosi 5 cm. Łubin: Minimalna głębokość siewu wynosi 3 cm.

Ziemniaki
niestety produkt ten nie jest zarejestrowany do ziemniaków w tym kraju, ale w niektórych krajach europejskich jest zarejestrowany do ziemniaków na roczne chwasty dwuliścienne w dawce od 25 do 30ml na 100 m2 przed wschodami roślin uprawnych z okresem ochronnym AT.

Mieszalność

Stomp Aqua jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi herbicydami.Przy stosowaniu ewentualnych kombinacji należy zwrócić uwagę na zbieżność optymalnych terminów stosowania poszczególnych produktów.Przygotowując mieszaninę użytkową nie należy mieszać ze sobą poszczególnych koncentratów, lecz dodawać je do opryskiwacza oddzielnie i stale mieszać.Zaleca się najpierw przeprowadzić próbę mieszalności obu produktów w odpowiednim stężeniu, używając wody miejscowej.Przygotowaną mieszaninę cieczy użytkowej należy zużyć natychmiast i nigdy nie gromadzić zapasów.W przypadku mieszanin należy zwrócić uwagę na przestrzeganie również okresu karencji i środków ostrożności określonych dla drugiego produktu.

Wpływ na kolejne uprawy
uprawy następcze: Po zastosowaniu w zbożach ozimych nie wolno wiosną ponownie wysiewać traw, jako podsiew nadaje się koniczyna łąkowa lub lucerna. Nie są znane ograniczenia dotyczące upraw następczych po prawidłowym zbiorze uprawy potraktowanej środkiem Stomp Aqua.

Náhradné plodiny: Po predčasnej likvidácii ošetrenej obilniny alebo repky ozimnej je možné zasiať na jar ako náhradnú plodinu pšenicu jarnú (aj tvrdú), jačmeň jarný, kukuricu, zemiaky, bôb, hrach, ďatelinu lúčnu, lucernu, sóju a slnečnicu. Pred novým výsevom je nutné zeminu do hĺbky 10 – 15 cm dobre premiešať. Ak dôjde k likvidácii a sejbe náhradnej plodiny už na jeseň, tak je potrebné premiešať zeminu najmenej do hĺbky 20 cm. Po predčasnej likvidácii bôbu, hrachu, lupiny, sóje a slnečnice je možné pestovať ako náhradné plodiny bôb, hrach, lupinu, sóju a slnečnicu. Pred výsevom týchto náhradných plodín nie je nutná kultivácia pôdy.

Po przedwczesnym zniszczeniu kukurydzy, jako rośliny zastępcze można uprawiać kukurydzę, bób, groch, łubin, soję i słonecznik. Rośliny te należy wysiewać na minimalnych głębokościach siewu bez uprzedniej uprawy gleby. Kukurydzę należy wysiewać na głębokość 5 cm. Płytką uprawę gleby można przeprowadzić przed wysiewem słonecznika. Późniejszy wysiew traw jest możliwy dopiero po upływie 5 miesięcy od zastosowania środka.

Opryskiwanie nie może mieć wpływu na sąsiednie uprawy.

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Okres ochronny w dniach wskazuje liczbę dni po zastosowaniu środka, podczas których ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zbieranie, karmienie, spożywanie lub jakiekolwiek obchodzenie się z rośliną.
okres karencji wyrażony w AT (termin agronomiczny) jest okresem pomiędzy zastosowaniem produktu a zbiorem plonu i umożliwia jedynie zbiór plonu w terminie typowym dla danego gatunku.

Zakres stosowania i dawkowanie produktu w ogrodnictwie

 • cebula / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • czosnek / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • por / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • marchew / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • szalotka / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • groch / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: dotyczy grochu pastewnego / Uwaga: max 1×.
 • groch / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30 ml / Okres karencji w dniach: 42 / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: dotyczy grochu / Uwaga: max 1×.
 • soja / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 25 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 1×.
 • bobik / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 2×, przerwa min 14 dni
 • kukurydza / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: 90 / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: przedwschodowo, tj. przed wschodami / Uwagi: max 2×, przerwa min. 14 dni
 • kukurydza / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: 60 / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: prawie powschodowo, czyli prawie po wschodach / Uwaga: maksymalnie 2×, przerwa min. 14 dni
 • słonecznik / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 25 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 2×, przerwa min 14 dni
 • mniszek lekarski / Szkodniki: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 25 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: / Uwaga: max 2×, odstęp min 14 dni
 • pszenica ozima / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: psiarka, miotła zbożowa, życica roczna / Uwagi: max 2×, odstęp min 14 dni
 • jęczmień ozimy / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: psiarka, miotła zbożowa, życica roczna / Uwaga: max 2×, odstęp min 14 dni
 • żyto ozime / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: psiarka, miotła zbożowa, życica roczna / Uwaga: max 2×, odstęp min 14 dni
 • pszenżyto / Środek szkodliwy: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka w 2-4 litrach wody na 100m2: 30-35 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: psiarka, miotła zbożowa, życica roczna / Uwaga: max 1×.
 • ziemniak (STOSOWAĆ INNE NIŻ W SR) / Szkodnik: roczne chwasty dwuliścienne / Stężenie w %: / Dawka do 2-4 litrów wody na 100m2: 25-30 ml / Okres karencji w dniach: AT / Dopuszczalne kombinacje i uwagi: stosowanie przedplonowe / Uwaga: max 1×

 

Środek ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny.Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.Produkt w opakowaniu 10 L przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia.Rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny.

Produkty powiązane

Używamy plików cookie

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ponadto używamy również plików cookie do anonimowych celów analitycznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć Twoje preferencje i ulepszyć nasze usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych plików cookie, możesz je odrzucić. Twoja decyzja nie wpłynie na podstawowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Zobacz szczegóły