0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu

Ubezpieczenie przesyłki - Warunki korzystania z usługi

Ubezpieczenie przesyłki - Warunki świadczenia usług

Lacnepostreky s.r.o. oferuje kupującym gwarancję, że w przypadku, gdy towary zakupione przez kupującego od Lacnepostreky s.r.o. zostaną uszkodzone w trakcie transportu, Lacnepostreky s.r.o. rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym czasie zgodnie z niniejszymi warunkami.

I. Definicja usługi

 • Lacnepostreky s.r.o. zobowiązuje się po wykupieniu usługi do priorytetowego rozpatrywania reklamacji towarów uszkodzonych w transporcie.
 • Dotyczy to wszystkich środków transportu oferowanych na Lacnepostreky.sk.
 • Kupujący ma 14 dni na skorzystanie z usługi od momentu dostarczenia towaru.
 • Usługę można zakupić tylko raz na zamówienie. Usługa dotyczy wszystkich produktów w zamówieniu.
 • Usługa nie jest ubezpieczeniem ani żadną inną usługą świadczoną w ramach działalności ubezpieczeniowej.

II. Zakup usługi wraz z towarami

 • Każdy kupujący ma możliwość zakupu usługi wraz z każdym zamówieniem towarów, dla których usługa jest oferowana.
 • Kupujący zapłaci cenę usługi w tym samym czasie, co towary, z którymi usługa jest nabywana.
 • Usługa jest wyraźnie określona na dowodzie zakupu
 • Cena usługi wynosi 0,5 EUR z VAT (0,42 EUR bez VAT).

III. Odkupienie usługi

 • Nie ma możliwości odkupienia tej usługi.

IV. Sposób wykupienia usługi

 • Aby wykupić usługę, kupujący musi wyraźnie poinformować sprzedającego, że wykupuje usługę.
 • Skorzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie w jeden z następujących sposobów
  • osobiście w oddziale Lacnepostreky;
  • zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub infolinii, w którym to przypadku wymagana jest dokumentacja zdjęciowa uszkodzonego towaru; następnie Lacnepostreky s.r.o. uzgodni z kupującym sposób transportu uszkodzonego towaru z powrotem do magazynu (poprzez przekazanie go do oddziału, odbiór zorganizowany przez Lacnepostreky lub wysłanie towaru na adres kupującego:

Lacnepostreky
Brnianska 2343
911 05 Trenčín

 • W przypadku wysyłki towarów przez kupującego, towary muszą być odpowiednio zapakowane do transportu, aby nie powodować dalszych uszkodzeń.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki kupujący
  • Dostarcza do Lacnepostreky wszystkie informacje niezbędne do skorzystania z usługi, tj. w szczególności identyfikację towarów zakupionych w Lacnepostreky; jeśli usługa nie jest używana w oddziale, również zdjęcia uszkodzonych towarów, oraz
  • przekazać Lacnepostreky towar wraz ze wszystkimi akcesoriami lub dostarczyć go w sposób uzgodniony w powiadomieniu o skorzystaniu z usługi (chyba że kupujący i Lacnepostreky uzgodnią, że żadna ze stron nie nalega na zwrot towaru sprzedającemu).

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków biegnie termin rozpatrzenia reklamacji uszkodzonej przesyłki.

V. Rozpatrywanie reklamacji transportowej po reklamacji usługi

 • W przypadku reklamacji usługi w ciągu 3 dni od dostarczenia towaru: Lacnepostreky niezwłocznie poinformuje kupującego w oddziale, czy jego reklamacja została przyjęta, czy nie, chyba że jest to bardziej skomplikowany przypadek wymagający oceny technika lub przewoźnika. W takim przypadku poinformujemy go w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji (ważne tylko w dni robocze). Jeśli reklamacja zostanie oceniona jako uzasadniona, Lacnepostreky zaoferuje kupującemu konsultację w sprawie możliwych sposobów rozwiązania reklamacji (np. wymiana towaru, zwrot pieniędzy itp.).
 • W przypadku reklamacji usługi w terminie od 4 do 14 dni od dostarczenia towaru za pomocą którejkolwiek z powyższych metod, Lacnepostreky poinformuje kupującego w ciągu 24 godzin od momentu reklamacji usługi, jaka będzie dalsza procedura w odniesieniu do reklamacji transportowej zgłoszonej przez niego (ważne tylko w dni robocze).

VI. Usługa nie może być reklamowana:

 • Wielokrotnie do tej samej sztuki produktu.
 • W przypadku towarów z naruszonymi plombami ochronnymi, naklejkami informacyjnymi, numerami seryjnymi lub towarów wykazujących oznaki zużycia w wyniku użytkowania itp.
 • Uszkodzeń towarów innych niż w transporcie, tj. na przykład uszkodzeń spowodowanych przez
  • mechaniczne uszkodzenie towarów,
  • przepięcia elektryczne (widocznie spalone komponenty lub płytki drukowane),
  • użytkowania towarów w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska bezpośrednio przewidzianego przez sprzedawcę lub producenta,
  • niewłaściwa instalacja, obsługa, działanie lub zaniedbanie towarów,
  • jeśli towar lub jakakolwiek jego część została uszkodzona przez wirusa komputerowego,
  • jeśli wada przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu, dla którego kupujący nie jest w stanie udowodnić legalnych środków nabycia, lub poprzez użycie nieautoryzowanego oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,
  • towary zostały uszkodzone w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami,
  • nieuprawnioną ingerencję lub zmianę parametrów,
  • towarów, które zostały zmodyfikowane przez Kupującego (malowanie, gięcie itp.), jeżeli wada wynika z takiej modyfikacji,
  • w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji BIOS lub firmware,
  • towary zostały uszkodzone przez czynniki naturalne lub siłę wyższą,
  • użycie nieprawidłowego lub wadliwego oprogramowania,
  • m. użycia nieprawidłowych lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, ani za żadne szkody z tego wynikające, chyba że takie użycie jest zwyczajowe i nie zostało uwzględnione w załączonej instrukcji obsługi.
 • Usługa nie ma zastosowania do przypadków uszkodzeń podczas transportu towarów od kupującego do sprzedawcy w przypadku zastosowania usługi lub w przypadku skorzystania przez kupującego-konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni od dostawy towarów, co zostało uzgodnione z przewoźnikiem przez samego kupującego.
 • Usługa nie dotyczy obsługi niedostarczonych przesyłek.

VII. Przeniesienie usługi

 • Przeniesienie usługi na osobę trzecią nie jest możliwe.
 • Przeniesienie usługi ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w ramach świadczenia usługi do nabywcy wysyłane są towary zastępcze, które zostały uszkodzone w transporcie.

VIII Korzystanie z usługi i zakończenie świadczenia usługi

 • Usługa jest świadczona w momencie dostarczenia towarów kupującemu.
 • Jeśli kupujący jest konsumentem, zgadza się na świadczenie usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i przyjmuje do wiadomości, że nawet jeśli skorzysta z tego prawa po dostarczeniu towaru, nie jest uprawniony do zwrotu ceny za usługę.
 • Lacnepostreky zwróci kupującemu cenę usługi w przypadku, gdy nie wywiąże się z obowiązku rozpatrzenia reklamacji w terminie.

 

W Bratysławie w dniu 20.12.2022 r

Używamy plików cookie

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ponadto używamy również plików cookie do anonimowych celów analitycznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć Twoje preferencje i ulepszyć nasze usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych plików cookie, możesz je odrzucić. Twoja decyzja nie wpłynie na podstawowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Zobacz szczegóły