0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu

Ubezpieczenie przesyłki - Warunki korzystania z usługi

Ubezpieczenie przesyłki - Warunki świadczenia usług

Lacnepostreky s.r.o. oferuje kupującym gwarancję, że w przypadku, gdy towary zakupione przez kupującego od Lacnepostreky s.r.o. zostaną uszkodzone w trakcie transportu, Lacnepostreky s.r.o. rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym czasie zgodnie z niniejszymi warunkami.

I. Definicja usługi

 • Lacnepostreky s.r.o. zobowiązuje się po wykupieniu usługi do priorytetowego rozpatrywania reklamacji towarów uszkodzonych w transporcie.
 • Dotyczy to wszystkich środków transportu oferowanych na Lacnepostreky.sk.
 • Kupujący ma 14 dni na skorzystanie z usługi od momentu dostarczenia towaru.
 • Usługę można zakupić tylko raz na zamówienie. Usługa dotyczy wszystkich produktów w zamówieniu.
 • Usługa nie jest ubezpieczeniem ani żadną inną usługą świadczoną w ramach działalności ubezpieczeniowej.

II. Zakup usługi wraz z towarami

 • Każdy kupujący ma możliwość zakupu usługi wraz z każdym zamówieniem towarów, dla których usługa jest oferowana.
 • Kupujący zapłaci cenę usługi w tym samym czasie, co towary, z którymi usługa jest nabywana.
 • Usługa jest wyraźnie określona na dowodzie zakupu
 • Cena usługi wynosi 0,5 EUR z VAT (0,42 EUR bez VAT).

III. Odkupienie usługi

 • Nie ma możliwości odkupienia tej usługi.

IV. Sposób wykupienia usługi

 • Aby wykupić usługę, kupujący musi wyraźnie poinformować sprzedającego, że wykupuje usługę.
 • Skorzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie w jeden z następujących sposobów
  • osobiście w oddziale Lacnepostreky;
  • zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub infolinii, w którym to przypadku wymagana jest dokumentacja zdjęciowa uszkodzonego towaru; następnie Lacnepostreky s.r.o. uzgodni z kupującym sposób transportu uszkodzonego towaru z powrotem do magazynu (poprzez przekazanie go do oddziału, odbiór zorganizowany przez Lacnepostreky lub wysłanie towaru na adres kupującego:

Lacnepostreky
Brnianska 2343
911 05 Trenčín

 • W przypadku wysyłki towarów przez kupującego, towary muszą być odpowiednio zapakowane do transportu, aby nie powodować dalszych uszkodzeń.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki kupujący
  • Dostarcza do Lacnepostreky wszystkie informacje niezbędne do skorzystania z usługi, tj. w szczególności identyfikację towarów zakupionych w Lacnepostreky; jeśli usługa nie jest używana w oddziale, również zdjęcia uszkodzonych towarów, oraz
  • przekazać Lacnepostreky towar wraz ze wszystkimi akcesoriami lub dostarczyć go w sposób uzgodniony w powiadomieniu o skorzystaniu z usługi (chyba że kupujący i Lacnepostreky uzgodnią, że żadna ze stron nie nalega na zwrot towaru sprzedającemu).

Dopiero po spełnieniu powyższych warunków biegnie termin rozpatrzenia reklamacji uszkodzonej przesyłki.

V. Rozpatrywanie reklamacji transportowej po reklamacji usługi

 • W przypadku reklamacji usługi w ciągu 3 dni od dostarczenia towaru: Lacnepostreky niezwłocznie poinformuje kupującego w oddziale, czy jego reklamacja została przyjęta, czy nie, chyba że jest to bardziej skomplikowany przypadek wymagający oceny technika lub przewoźnika. W takim przypadku poinformujemy go w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji (ważne tylko w dni robocze). Jeśli reklamacja zostanie oceniona jako uzasadniona, Lacnepostreky zaoferuje kupującemu konsultację w sprawie możliwych sposobów rozwiązania reklamacji (np. wymiana towaru, zwrot pieniędzy itp.).
 • W przypadku reklamacji usługi w terminie od 4 do 14 dni od dostarczenia towaru za pomocą którejkolwiek z powyższych metod, Lacnepostreky poinformuje kupującego w ciągu 24 godzin od momentu reklamacji usługi, jaka będzie dalsza procedura w odniesieniu do reklamacji transportowej zgłoszonej przez niego (ważne tylko w dni robocze).

VI. Usługa nie może być reklamowana:

 • Wielokrotnie do tej samej sztuki produktu.
 • W przypadku towarów z naruszonymi plombami ochronnymi, naklejkami informacyjnymi, numerami seryjnymi lub towarów wykazujących oznaki zużycia w wyniku użytkowania itp.
 • Uszkodzeń towarów innych niż w transporcie, tj. na przykład uszkodzeń spowodowanych przez
  • mechaniczne uszkodzenie towarów,
  • przepięcia elektryczne (widocznie spalone komponenty lub płytki drukowane),
  • użytkowania towarów w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska bezpośrednio przewidzianego przez sprzedawcę lub producenta,
  • niewłaściwa instalacja, obsługa, działanie lub zaniedbanie towarów,
  • jeśli towar lub jakakolwiek jego część została uszkodzona przez wirusa komputerowego,
  • jeśli wada przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu, dla którego kupujący nie jest w stanie udowodnić legalnych środków nabycia, lub poprzez użycie nieautoryzowanego oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,
  • towary zostały uszkodzone w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami,
  • nieuprawnioną ingerencję lub zmianę parametrów,
  • towarów, które zostały zmodyfikowane przez Kupującego (malowanie, gięcie itp.), jeżeli wada wynika z takiej modyfikacji,
  • w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji BIOS lub firmware,
  • towary zostały uszkodzone przez czynniki naturalne lub siłę wyższą,
  • użycie nieprawidłowego lub wadliwego oprogramowania,
  • m. użycia nieprawidłowych lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, ani za żadne szkody z tego wynikające, chyba że takie użycie jest zwyczajowe i nie zostało uwzględnione w załączonej instrukcji obsługi.
 • Usługa nie ma zastosowania do przypadków uszkodzeń podczas transportu towarów od kupującego do sprzedawcy w przypadku zastosowania usługi lub w przypadku skorzystania przez kupującego-konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni od dostawy towarów, co zostało uzgodnione z przewoźnikiem przez samego kupującego.
 • Usługa nie dotyczy obsługi niedostarczonych przesyłek.

VII. Przeniesienie usługi

 • Przeniesienie usługi na osobę trzecią nie jest możliwe.
 • Przeniesienie usługi ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w ramach świadczenia usługi do nabywcy wysyłane są towary zastępcze, które zostały uszkodzone w transporcie.

VIII Korzystanie z usługi i zakończenie świadczenia usługi

 • Usługa jest świadczona w momencie dostarczenia towarów kupującemu.
 • Jeśli kupujący jest konsumentem, zgadza się na świadczenie usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i przyjmuje do wiadomości, że nawet jeśli skorzysta z tego prawa po dostarczeniu towaru, nie jest uprawniony do zwrotu ceny za usługę.
 • Lacnepostreky zwróci kupującemu cenę usługi w przypadku, gdy nie wywiąże się z obowiązku rozpatrzenia reklamacji w terminie.

 

W Bratysławie w dniu 20.12.2022 r

Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.