0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu
Preparaty przeciwko gryzoniom » Critox bomby dymne na krety
Critox bomby dymne na kretyCritox bomby dymne na krety
*****

Critox bomby dymne na krety

CRITOX pistolet dymny do ochrony przed szkodnikami podziemnymi Środek odstraszający krety o działaniu gazowym w postaci pistoletu dymnego na krety.

od 33,70 Zł
 ks

Skladom podľa variantu

Charakterystyka produktu

CRITOX bomba dymna do ochrony na terenach otwartych takich jak łąki i pastwiska, ogrody ozdobne przed szkodnikami podziemnymi.Przedstawia 5 szt. wkładów zapalających wytwarzających dwutlenek siarki i tlenek węgla.Produkt nie jest przeznaczony do terenów uprawianych rolniczo.Po zapaleniu i włożeniu do podziemnej nory lub otworu zatruwa i zabija gryzonie znajdujące się w norze.

Składniki

Dwutlenek siarki, tlenek węgla. Produkt pod względem składu nie zalicza się do biocydów ! Wykaz etykiet bezpieczeństwa - Zwroty R : R11 Produkt bardzo łatwopalny. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Zwroty S : S2 Chronić przed dziećmi. S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu. S22 Nie wdychać pyłu. S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/. S45 W razie wypadku lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę substancji lub preparatu). S24/25 Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Instrukcja użytkowania

  1. Zapalić czujnik dymu.
  2. Wprowadzić natychmiast i jak najgłębiej do otworu po jednej płonącej bombie dymnej.
  3. Pozostałe otwory zaślepić i podbić ziemią. Zabrania się stosowania produktu wobec gatunków chronionych !

Pierwsza pomoc

Po inhalacji - zapewnić poszkodowanemu przebywanie na czystym powietrzu, w spokoju, w cieple.Wezwać lekarza ! W razie przypadkowego spożycia preparatu dokładnie wypłukać usta wodą, wypić 0,3 l letniej wody i nie wywoływać wymiotów.Natychmiast szukać pomocy lekarskiej ! W przypadku zanieczyszczenia oczu - przemywać oczy wodą pitną przez co najmniej 15 min.W przypadku utrzymywania się zaczerwienienia umówić się na badanie u okulisty.W przypadku zanieczyszczenia skóry - zdjąć kombinezon i przemyć chore miejsce mydłem i ciepłą wodą.W przypadku zatrucia lub podejrzenia zatrucia skonsultować się z lekarzem i poinformować go o składzie preparatu i udzielonej pierwszej pomocy.W razie potrzeby lekarz może zasięgnąć porady w Centrum Informacji Toksykologicznej w Bratysławie 02/54774166przechowywać w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu w suchym, higienicznie czystym, dobrze wentylowanym i szczelnie zamkniętym magazynie, oddzielonym od środków spożywczych, leków, pasz, środków dezynfekcyjnych i opakowań po tych substancjach.

Usuwanie opakowań i preparatów

Po dokładnym opróżnieniu opakowania oddać do zbiórki komunalnej. Preparatu nie wolno wyrzucać, należy go zutylizować. Zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

  • Słowo sygnałowe

Niebezpieczeństwo

  • Komunikaty ostrzegawcze (zwroty H)

(H228) Palne ciało stałe.
(H315) Działa drażniąco na skórę.

  • Porady dotyczące bezpieczeństwa (zwroty P)

(P102) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
(P210) Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić.
(P260) Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/dymów/par/aerozoli.
(P270) Nie należy jeść, pić ani palić podczas używania produktu.
(P280) Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy.
(P302 + P352) W kontakcie ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
(P332 + P313) W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zwrócić się o pomoc/opiekę do lekarza.

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny.

Produkty powiązane
Skladom podľa variantu
*****
Ratimor plus granulat bromadiolonowy
13,06 Zł
 ks 
+
-
Środek gryzoniobójczy w postaci granulatu ze względu na swój skład nadaje się szczególnie do tępienia myszy domowych oraz szczurów czarnych i szarych w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodar
W magazynie > 20 ks
*****
Rataband pułapka klejowa na myszy
8,17 Zł
 ks 
+
-
Pułapka lepowa na myszy i inne gryzonie, gotowa do natychmiastowego użycia.
W magazynie > 20 ks
*****
Nowy
Bros płynny preparat przeciw molom
19,19 Zł
 ks 
+
-
Płynny produkt biobójczy do odstraszania kretów przeznaczony jest do ochrony ogrodów, terenów sportowych itp.
W magazynie > 20 ks
*****
Bloki parafinowe Ratimor bromadiolon
24,00 Zł
 ks 
+
-
RATIMOR bloki parafinowe jest preparatem przeznaczonym do zwalczania myszy domowych , szczurów czarnych i szarych, nornic oraz gryzoni głównie na zewnątrz budynków.
Skladom podľa variantu
*****
Nowy
Rodicum extra
20,34 Zł
 ks 
+
-
Przynęta w postaci podkładek (przynęta miękka) przeciwko szczurom i nornicom.
Skladom podľa variantu
*****
Talpa raus repelent na szopy, susły i krety
35,28 Zł
 ks 
+
-
Talpa raus (Rosteto) to nawóz pochodzenia roślinnego wytwarzany ze sprasowanego białka nasion rącznika pospolitego. Zawiera również substancje alkaloidowe (m.in. rącznik pospolity). Ich uwolnie
W magazynie > 20 ks
*****
Nowy
Pułapka na myszy Ratimor plus
9,62 Zł
 ks 
+
-
Specjalna pułapka służy do zwalczania i pozbywania się myszy. Higieniczna i bardzo łatwa w użyciu.
W magazynie 4 ks
*****
Carbidex Bros
21,28 Zł
 ks 
+
-
Granulowany środek przeznaczony do odstraszania i płoszenia kretów.

Używamy plików cookie

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ponadto używamy również plików cookie do anonimowych celów analitycznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć Twoje preferencje i ulepszyć nasze usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych plików cookie, możesz je odrzucić. Twoja decyzja nie wpłynie na podstawowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Zobacz szczegóły